LICITATIONEN

LICITATIONEN - BYGGERIETS DAGBLAD

Licitationen giver en seriøs og bred journalistisk orientering om bygge- og anlægsbranchen med fokus på de politiske, økonomiske og tekniske aspekter.

Bladet henvender sig til alle parter i bygge- og anlægssektoren; bygherre, rådgivende ingeniører, arkitekter, håndværkere, entreprenører og leverandører. Udover det journalistiske indhold bringer Licitationen dagligt indlæg, artikler og kronikker af bl.a. organisationsfolk, politikere og teknikere.

Den daglige licitationsoversigt lister samtlige offentlige licitationer, der udbydes i Danmark. Yderligere bringes en oversigt med samtlige EU-licitationer, der har relevans for bygge- og anlægssektoren samt andre danske EU-licitationer. Herudover bringer Licitationen resultater fra de danske licitationer samt oplysninger om bygge- og anlægsarbejder på myndigheds- og projekteringsstadiet.

Besøg Licitationen her.

Licitationen er byggeriets mest citerede dagblad. Og målgruppen er alle der ønsker at følge  bygge- og anlægsbranchen på tætteste hold.

Størstedelen af vores abonnenter er direktører, ejere eller mestre i mellemstore og store virksomheder. Mens ca. 1/3 af modtagerne er projektledere eller konsulenter typisk i større virksomheder.

Licitationen opfattes som et stærkt fagblad med en unik position i markedet. Udgivelsesfrekvensen sikrer aktualitet, og avisen opleves at være af høj faglig og journalistisk kaliber.

Oplag: 7.541*

Læsertal: 20.000**

Nyhedsbrev: Sendes dagligt til mere end 34.000 modtagere

Website: 767.331 besøgende***

Kilder:

*Printoplag og e-avis

**Læsertal, Licitationens læserundersøgelse ultimo 2016

***Website, Google Analytics, Sessions 1. halvår 2017

Lederen
• Projektleder/konsulent i stor virksomhed, direktør/ejer i mellemstor virksomhed
• Mellemlang eller lang videregående uddannelse
• Interesse for primært: Udbud og licitationer, Resultater på licitationer, Bygge & Anlæg samt Temaer

Mesteren
• Ejer i den lille virksomhed
• Erhvervsuddannelse
• Interesse for primært: Udbud og licitationer, Resultater på licitationer, Bygge & Anlæg, Konkurser & nye virksomheder og Regnskaber samt Temaer

Direktøren
• Direktør i mellemstor eller stor virksomhed
• Lang videregående uddannelse
• Interesse for primært: Generelle nyheder fra branchen, Temaer, Udbud og licitationer samt
resultater på licitationer

Generelt
• 87 % af Licitationens læsere læser annoncerne ofte
• 62 % af Licitationens læsere ville vælge Licitationen, hvis de kun skulle læse ét fagblad
• Den gennemsnitlige læsetid er steget med 30 % siden 2009.