nyheds-information-header

MAGASINET PLEJE

Magasinet pleje (tidligere under navnet Nyhedsinformation) er et tværfagligt fagblad for hele plejesektoren.

Avisen byder på konstruktiv, positiv og troværdig journalistik om plejesektoren i Danmark.

Magasinet Pleje har til formål at samle viden og dele erfaringer på tværs af kommuner, regioner og faggrupper i hele den danske pleje- og sygehussektor. Vi leverer nyheder, reportager og baggrundshistorier. Og vi inspirerer til en lettere hverdag for plejepersonale- og ledere i en plejesektor under stadig forandring.

Desuden går vi hver måned i dybden med forskellige temaer, eksempelvis Velfærdsteknologi, Hjælpemidler, Arbejdsmiljø, Hygiejne, Sårplejeartikler, Rehabilitering, Teknologi og IT m.m.

Besøg Magasinet Pleje her.

Magasinet Pleje er det eneste tværfaglige blad, der henvender sig til alle faggrupper inden for pleje- og sygehussektoren.

Vi skriver om og til plejehjemsledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosu-assistenter- og hjælpere, sygeplejersker, ældrechefer, køkkenchefer med flere.

Oplag: 7.000*

Læsertal: 19.000**

Nyhedsbrev: Sendes dagligt til mere end 4.300 modtagere

Website: 100.865 besøgende***

Kilder:

* Printoplag og e-avis

** Læsertal, Gallup/Index Danmark, 1. halvår 2017

*** Website, Google Analytics, Sessions, 1. halvår 2017

Lederen/administratoren
• Forstander, afdelingsleder, daglig leder, souschef på plejehjem eller sygehus
• Faguddannet – Ingen uddannelsesmæssig baggrund inden for ledelse
• Qua sektoren er lederen typisk kvinde

Praktikeren
• Fysioterapeuter, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og hjælpere
• Arbejdsområder er centreret omkring den direkte kontakt med borgerne

Lobbyisten
• Ansat i faglig/interesse organisation eller privatvirksomhed, der har interesse i samarbejde med det offentlige

• Ikke nødvendigvis uddannet indenfor plejesektoren
• Har behov for at være på forkant med (og påvirke) politiske tiltag

Generelt
• 58 % af modtagerne har en mellemlang/videregående uddannelse
• Generelt stor interesse for arbejdsmiljø, ældrepleje, genoptræning & rehabilitering samt velfærdsteknologi
• Tillægger artikler om ledelsesværktøjer og deling af gode idéer stor værdi
• 50 % af modtagerne anser Magasinet Pleje som deres primære medie til at orientere sig i branchen