Magasinet Forsyning

Magasinet Forsyning er magasinet, som gennem reportager og nyheder zoomer ind på forsyningsindustrien. Her vil alle beslutningstagere inden for forsyningsindustrien få indblik i teknik, maskiner og mennesker, samt indsigt i nye muligheder og trends i forsyningsindustrien.

Magasinet Forsyning udkommer 4 gange årligt og vi vil i hvert nummer gå ekstra i dybden i fagene i sektionerne – Elforsyning, Varmeforsyning, Genanvendelse, Spildevand og Vandforsyning med mere. Og gennem levende portrætter og reportager bringer vi læserne helt tæt på branchen.

Bliv kontaktet af vores mediekonsulenter

Magasinet Forsyning distribueres direkte til beslutningstagere i forsyningsindustrien.

Branchebetegnelser: El- og energiforsyning, Varme, Recycle, Spildevand, Vandforsyning og Offshore.

Stillingsbetegnelser: Rådgivende ingeniører, Driftschefer, Maskinchefer, Projektledere og Fagspecialister.

Magasinet Forsyning er gratis, og udgives fire gange om året i 11.000 eksemplarer med et læsertal på ca. 33.000.

Første udgivelse er d. 31/10 med deadline d. 10/10

Læsertal: ca. 33.000*

*Kilde: Licitationen & Jern & Maskinindustriens læserundersøgelser ultimo 2016

Kontakt vores salgsafdeling for mere information på tlf.: 44 85 88 99 eller mail:

JA TAK – JEG VIL GERNE MODTAGE MAGASINET FORSYNING GRATIS!