Morten Petersen : Adm. direktør

Morten Petersen
Adm. direktør
Tlf. +45 23 48 76 75

E-mail mp@nordiskemedier.dk

Niels H. Carstensen : Koncerndirektør og journalistisk chef

Niels H. Carstensen
Koncerndirektør og journalistisk chef
Tlf. +45 22 67 55 33

E-mail nica@nordiskemedier.dk

Henrik Wolsing : Salgsdirektør, Nordiske Medier Aalborg

Henrik Wolsing
Salgsdirektør, Nordiske Medier Aalborg
Tlf. +45 40 41 75 85

E-mail hw@nordiskemedier.dk

Anders Svensmark Sørensen : Analytiker

Anders Svensmark Sørensen
Analytiker
Tlf. +45 99 35 39 99

E-mail aso@nordiskemedier.dk

Anika Thorø Møller : Nyhedsredaktør, Wood Supply

Anika Thorø Møller
Nyhedsredaktør, Wood Supply
Tlf. + 45 7228 6977

E-mail atm@nordiskemedier.dk

Benita Dreyer Andersen : Nyhedsredaktør, PlastForum & Magasinet Pleje

Benita Dreyer Andersen
Nyhedsredaktør, PlastForum & Magasinet Pleje
Tlf. +45 99 35 39 85

E-mail bda@nordiskemedier.dk

Bjørn Stenfeldt : Full Stack Web Developer

Bjørn Stenfeldt
Full Stack Web Developer
Tlf. +45 99 35 39 73

E-mail bs@nordiskemedier.dk

Camilla Gade Christensen : Nyhedsredaktør, Transportmagasinet Online & Leder IDAG

Camilla Gade Christensen
Nyhedsredaktør, Transportmagasinet Online & Leder IDAG
Tlf. +45 99 35 39 80

E-mail cgc@nordiskemedier.dk

Casper Bæhr : Chefanalytiker & Projektleder

Casper Bæhr
Chefanalytiker & Projektleder
Tlf. +45 99 35 39 82

E-mail cab@nordiskemedier.dk

Chris Toft : Full Stack Web Developer

Chris Toft
Full Stack Web Developer
Tlf. +45 99 35 39 74

E-mail ct@nordiskemedier.dk

Christian Andersen : Distriktschef Vestjylland

Christian Andersen
Distriktschef Vestjylland
Tlf. +45 22 45 98 45

E-mail ca@nordiskemedier.dk

Dan S. Frandsen : Journalist

Dan S. Frandsen
Journalist
Tlf. +45 99 35 39 92

E-mail dsf@nordiskemedier.dk

Dorthe Fricke : Distriktschef Midtjylland

Dorthe Fricke
Distriktschef Midtjylland
Tlf. +45 28 29 76 02

E-mail dfr@nordiskemedier.dk

Frank Mikkelsen : Markedschef Sydjylland

Frank Mikkelsen
Markedschef Sydjylland
Tlf. +45 40 80 08 10

E-mail fm@nordiskemedier.dk

Gitte Brinkmann Thomsen : Mødekoordinator

Gitte Brinkmann Thomsen
Mødekoordinator
Tlf. +45 9935 3962

E-mail gbt@nordiskemedier.dk

Hanne Gørtz Hørstrup Jensen : Mødekoordinator

Hanne Gørtz Hørstrup Jensen
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 86

E-mail hhj@nordiskemedier.dk

Hanne Marie Lou : Afdelingschef, Marketing & Support

Hanne Marie Lou
Afdelingschef, Marketing & Support
Tlf. +45 72 28 69 72

E-mail hml@nordiskemedier.dk

Helene Lund : Mødekoordinator

Helene Lund
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 75

E-mail hl@nordiskemedier.dk

Henrik Eilers : Redaktionschef & nyhedsredaktør, Metal Supply

Henrik Eilers
Redaktionschef & nyhedsredaktør, Metal Supply
Tlf. +45 72 28 69 71

E-mail he@nordiskemedier.dk

Henrik Kongsgaard : Nyhedsredaktør, Food Supply

Henrik Kongsgaard
Nyhedsredaktør, Food Supply
Tlf. +45 99 35 39 79

E-mail hk@nordiskemedier.dk

Jens Holm Jensen : Junioranalytiker

Jens Holm Jensen
Junioranalytiker
Tlf.

E-mail jhj@nordiskemedier.dk

Jesper Broberg : Distriktschef Midtjylland

Jesper Broberg
Distriktschef Midtjylland
Tlf. +45 41 26 24 28

E-mail jb@nordiskemedier.dk

Jette Skylvad : Markedschef Fyn & Sjælland

Jette Skylvad
Markedschef Fyn & Sjælland
Tlf. +45 40 88 87 44

E-mail js@nordiskemedier.dk

Julie Lee Clausen : Grafiker

Julie Lee Clausen
Grafiker
Tlf. +45 99 35 39 63

E-mail jlc@nordiskemedier.dk

Lars Dalsgaard Adolfsen : Nyhedsredaktør, Building Supply

Lars Dalsgaard Adolfsen
Nyhedsredaktør, Building Supply
Tlf. +45 72 28 69 75

E-mail lda@nordiskemedier.dk

Lars H. Nielsen : Full Stack Web Developer

Lars H. Nielsen
Full Stack Web Developer
Tlf. +45 72 28 69 78

E-mail lhn@nordiskemedier.dk

Lone Hougaard : Økonomi og marketingkoordinator

Lone Hougaard
Økonomi og marketingkoordinator
Tlf. +45 72 28 69 79

E-mail lh@nordiskemedier.dk

Maria Berg Badstue Pedersen : Nyhedsredaktør, Energy Supply

Maria Berg Badstue Pedersen
Nyhedsredaktør, Energy Supply
Tlf. +45 99 35 39 78

E-mail mbbp@nordiskemedier.dk

Maria Black Andersen : Grafiker

Maria Black Andersen
Grafiker
Tlf. +45 99 35 39 71

E-mail mba@nordiskemedier.dk

Maria Greve : Mødekoordinator

Maria Greve
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 64

E-mail man@nordiskemedier.dk

Marie Dyekjær Eriksen : Redaktionsassistent

Marie Dyekjær Eriksen
Redaktionsassistent
Tlf. +45 22 98 41 30

E-mail md@nordiskemedier.dk

Martin Eik Korsgaard Rasmussen : Full Stack Web Developer

Martin Eik Korsgaard Rasmussen
Full Stack Web Developer
Tlf. +45 99 35 39 93

E-mail mekr@nordiskemedier.dk

Michael Pape : Distriktschef Sjælland & øer

Michael Pape
Distriktschef Sjælland & øer
Tlf. +45 25 46 37 57

E-mail mhp@nordiskemedier.dk

Pia Grønning : Mødekoordinator

Pia Grønning
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 94

E-mail pg@nordiskemedier.dk

Samim Alizai : Mødekoordinator

Samim Alizai
Mødekoordinator
Tlf. + 45 99 35 39 81

E-mail saa@nordiskemedier

Stefan Buur Hansen : Redaktionschef for analyseafd.

Stefan Buur Hansen
Redaktionschef for analyseafd.
Tlf. +45 72 28 69 76

E-mail sbh@nordiskemedier.dk

Tanja Hougaard Andersen : Mødekoordinator

Tanja Hougaard Andersen
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 91

E-mail tho@nordiskemedier.dk

Tine Bielefeldt : Nyhedsredaktør, Electronic Supply

Tine Bielefeldt
Nyhedsredaktør, Electronic Supply
Tlf. 72 28 69 73

E-mail tib@nordiskemedier.dk

Vagn Jensen : Distriktschef salg, Sjælland & øer

Vagn Jensen
Distriktschef salg, Sjælland & øer
Tlf. +45 22 78 48 56

E-mail vj@nordiskemedier.dk

Gitte Brinkmann Thomsen : Mødekoordinator

Gitte Brinkmann Thomsen
Mødekoordinator
Tlf. +45 9935 3962

E-mail gbt@nordiskemedier.dk

Hanne Gørtz Hørstrup Jensen : Mødekoordinator

Hanne Gørtz Hørstrup Jensen
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 86

E-mail hhj@nordiskemedier.dk

Helene Lund : Mødekoordinator

Helene Lund
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 75

E-mail hl@nordiskemedier.dk

Maria Greve : Mødekoordinator

Maria Greve
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 64

E-mail man@nordiskemedier.dk

Pia Grønning : Mødekoordinator

Pia Grønning
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 94

E-mail pg@nordiskemedier.dk

Samim Alizai : Mødekoordinator

Samim Alizai
Mødekoordinator
Tlf. + 45 99 35 39 81

E-mail saa@nordiskemedier

Tanja Hougaard Andersen : Mødekoordinator

Tanja Hougaard Andersen
Mødekoordinator
Tlf. +45 99 35 39 91

E-mail tho@nordiskemedier.dk

Hanne Marie Lou : Afdelingschef, Marketing & Support

Hanne Marie Lou
Afdelingschef, Marketing & Support
Tlf. +45 72 28 69 72

E-mail hml@nordiskemedier.dk

Julie Lee Clausen : Grafiker

Julie Lee Clausen
Grafiker
Tlf. +45 99 35 39 63

E-mail jlc@nordiskemedier.dk

Lone Hougaard : Økonomi og marketingkoordinator

Lone Hougaard
Økonomi og marketingkoordinator
Tlf. +45 72 28 69 79

E-mail lh@nordiskemedier.dk

Maria Black Andersen : Grafiker

Maria Black Andersen
Grafiker
Tlf. +45 99 35 39 71

E-mail mba@nordiskemedier.dk

Anders Svensmark Sørensen : Analytiker

Anders Svensmark Sørensen
Analytiker
Tlf. +45 99 35 39 99

E-mail aso@nordiskemedier.dk

Anika Thorø Møller : Nyhedsredaktør, Wood Supply

Anika Thorø Møller
Nyhedsredaktør, Wood Supply
Tlf. + 45 7228 6977

E-mail atm@nordiskemedier.dk

Benita Dreyer Andersen : Nyhedsredaktør, PlastForum & Magasinet Pleje

Benita Dreyer Andersen
Nyhedsredaktør, PlastForum & Magasinet Pleje
Tlf. +45 99 35 39 85

E-mail bda@nordiskemedier.dk

Camilla Gade Christensen : Nyhedsredaktør, Transportmagasinet Online & Leder IDAG

Camilla Gade Christensen
Nyhedsredaktør, Transportmagasinet Online & Leder IDAG
Tlf. +45 99 35 39 80

E-mail cgc@nordiskemedier.dk

Casper Bæhr : Chefanalytiker & Projektleder

Casper Bæhr
Chefanalytiker & Projektleder
Tlf. +45 99 35 39 82

E-mail cab@nordiskemedier.dk

Dan S. Frandsen : Journalist

Dan S. Frandsen
Journalist
Tlf. +45 99 35 39 92

E-mail dsf@nordiskemedier.dk

Henrik Eilers : Redaktionschef & nyhedsredaktør, Metal Supply

Henrik Eilers
Redaktionschef & nyhedsredaktør, Metal Supply
Tlf. +45 72 28 69 71

E-mail he@nordiskemedier.dk

Henrik Kongsgaard : Nyhedsredaktør, Food Supply

Henrik Kongsgaard
Nyhedsredaktør, Food Supply
Tlf. +45 99 35 39 79

E-mail hk@nordiskemedier.dk

Jens Holm Jensen : Junioranalytiker

Jens Holm Jensen
Junioranalytiker
Tlf.

E-mail jhj@nordiskemedier.dk

Lars Dalsgaard Adolfsen : Nyhedsredaktør, Building Supply

Lars Dalsgaard Adolfsen
Nyhedsredaktør, Building Supply
Tlf. +45 72 28 69 75

E-mail lda@nordiskemedier.dk

Maria Berg Badstue Pedersen : Nyhedsredaktør, Energy Supply

Maria Berg Badstue Pedersen
Nyhedsredaktør, Energy Supply
Tlf. +45 99 35 39 78

E-mail mbbp@nordiskemedier.dk

Marie Dyekjær Eriksen : Redaktionsassistent

Marie Dyekjær Eriksen
Redaktionsassistent
Tlf. +45 22 98 41 30

E-mail md@nordiskemedier.dk

Stefan Buur Hansen : Redaktionschef for analyseafd.

Stefan Buur Hansen
Redaktionschef for analyseafd.
Tlf. +45 72 28 69 76

E-mail sbh@nordiskemedier.dk

Tine Bielefeldt : Nyhedsredaktør, Electronic Supply

Tine Bielefeldt
Nyhedsredaktør, Electronic Supply
Tlf. 72 28 69 73

E-mail tib@nordiskemedier.dk

Henrik Wolsing : Salgsdirektør, Nordiske Medier Aalborg

Henrik Wolsing
Salgsdirektør, Nordiske Medier Aalborg
Tlf. +45 40 41 75 85

E-mail hw@nordiskemedier.dk

Christian Andersen : Distriktschef Vestjylland

Christian Andersen
Distriktschef Vestjylland
Tlf. +45 22 45 98 45

E-mail ca@nordiskemedier.dk

Dorthe Fricke : Distriktschef Midtjylland

Dorthe Fricke
Distriktschef Midtjylland
Tlf. +45 28 29 76 02

E-mail dfr@nordiskemedier.dk

Frank Mikkelsen : Markedschef Sydjylland

Frank Mikkelsen
Markedschef Sydjylland
Tlf. +45 40 80 08 10

E-mail fm@nordiskemedier.dk

Jesper Broberg : Distriktschef Midtjylland

Jesper Broberg
Distriktschef Midtjylland
Tlf. +45 41 26 24 28

E-mail jb@nordiskemedier.dk

Jette Skylvad : Markedschef Fyn & Sjælland

Jette Skylvad
Markedschef Fyn & Sjælland
Tlf. +45 40 88 87 44

E-mail js@nordiskemedier.dk

Michael Pape : Distriktschef Sjælland & øer

Michael Pape
Distriktschef Sjælland & øer
Tlf. +45 25 46 37 57

E-mail mhp@nordiskemedier.dk

Vagn Jensen : Distriktschef salg, Sjælland & øer

Vagn Jensen
Distriktschef salg, Sjælland & øer
Tlf. +45 22 78 48 56

E-mail vj@nordiskemedier.dk

Bjørn Stenfeldt : Full Stack Web Developer

Bjørn Stenfeldt
Full Stack Web Developer
Tlf. +45 99 35 39 73

E-mail bs@nordiskemedier.dk

Chris Toft : Full Stack Web Developer

Chris Toft
Full Stack Web Developer
Tlf. +45 99 35 39 74

E-mail ct@nordiskemedier.dk

Lars H. Nielsen : Full Stack Web Developer

Lars H. Nielsen
Full Stack Web Developer
Tlf. +45 72 28 69 78

E-mail lhn@nordiskemedier.dk

Martin Eik Korsgaard Rasmussen : Full Stack Web Developer

Martin Eik Korsgaard Rasmussen
Full Stack Web Developer
Tlf. +45 99 35 39 93

E-mail mekr@nordiskemedier.dk

Adam Berg : Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende

Adam Berg
Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende
Tlf. +45 23 32 29 98

E-mail adam@nordiskemedier.dk

Allan Bauer : Redaktionssekretær, Motor-magasinet

Allan Bauer
Redaktionssekretær, Motor-magasinet
Tlf. +45 44 85 73 56

E-mail ab@nordiskemedier.dk

Anders Mikkelsen : Mediekonsulent, teamleder

Anders Mikkelsen
Mediekonsulent, teamleder
Tlf. +45 28 35 22 61

E-mail ami@nordiskemedier.dk

Anette Bütow : Mediekonsulent

Anette Bütow
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 79 60 02

E-mail anbu@nordiskemedier.dk

Anne Evensen : Grafiker

Anne Evensen
Grafiker
Tlf. +45 40 64 99 80

E-mail ase@nordiskemedier.dk

Anne Ristorp Kraufeldt : Chefredaktør, Magasinet Pleje. Redaktør, Magasinet Plast

Anne Ristorp Kraufeldt
Chefredaktør, Magasinet Pleje. Redaktør, Magasinet Plast
Tlf. +45 61 38 80 00

E-mail ark@magasinetpleje.dk

Annemette Sørensen : Økonomi og salgssupport

Annemette Sørensen
Økonomi og salgssupport
Tlf. +45 40 64 99 81

E-mail annemette@nordiskemedier.dk

Bent Nielsen : Mediekonsulent, Søfart

Bent Nielsen
Mediekonsulent, Søfart
Tlf. +45 30 33 55 57

E-mail bent@soefart.dk

Bo Thingvad : Web- og udbudsredaktør, Licitationen

Bo Thingvad
Web- og udbudsredaktør, Licitationen
Tlf. +45 40 64 99 82

E-mail bo@licitationen.dk

Carsten Pedersen : Salgschef, Licitationen og Mestertidende

Carsten Pedersen
Salgschef, Licitationen og Mestertidende
Tlf. +45 29 99 25 03

E-mail cp@nordiskemedier.dk

Charlotte Haagen Loznica : Tekstforfatter

Charlotte Haagen Loznica
Tekstforfatter
Tlf. +45 26 77 31 35

E-mail charlotteh@nordiskemedier.dk

Christian Ahlers : Mediekonsulent

Christian Ahlers
Mediekonsulent
Tlf. +45 22 39 09 16

E-mail cha@nordiskemedier.dk

Christian Boye Lindquist : Salgschef, Motor-magasinet og Transportmagasinet

Christian Boye Lindquist
Salgschef, Motor-magasinet og Transportmagasinet
Tlf. +45 22 15 04 89

E-mail cbl@nordiskemedier.dk

Christian Brahe-Pedersen : Redaktionschef, Licitationen

Christian Brahe-Pedersen
Redaktionschef, Licitationen
Tlf. +45 40 64 99 84

E-mail cbp@licitationen.dk

Christian Byskov : Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende

Christian Byskov
Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende
Tlf. +45 44 85 73 55

E-mail cb@nordiskemedier.dk

Ebbe Hasse Holm : Abonnementsalgschef

Ebbe Hasse Holm
Abonnementsalgschef
Tlf. +45 26 79 71 30

E-mail ehh@nordiskemedier.dk

Eskil Mann Sørensen : Journalist, Jern & Maskinindustrien

Eskil Mann Sørensen
Journalist, Jern & Maskinindustrien
Tlf. +45 22 16 30 84

E-mail ems@jernindustri.dk

Flemming Haslund : Ansv. chefredaktør, Motor-magasinet

Flemming Haslund
Ansv. chefredaktør, Motor-magasinet
Tlf. +45 26 20 50 46

E-mail fha@motormagasinet.dk

Hanne Moltke Reitzel : Grafiker

Hanne Moltke Reitzel
Grafiker
Tlf.

E-mail hmr@nordiskemedier.dk

Helle-Lise Ritzau Kaptain : Redaktionssekretær, Licitationen

Helle-Lise Ritzau Kaptain
Redaktionssekretær, Licitationen
Tlf. +45 28 10 87 10

E-mail hrk@nordiskemedier.dk

Henning Møller Nielsen : Mediekonsulent

Henning Møller Nielsen
Mediekonsulent
Tlf. +45 20 15 59 63

E-mail hmn@nordiskemedier.dk

Jacob Dørr Sørensen : Salgschef, Jern og Maskinindustrien

Jacob Dørr Sørensen
Salgschef, Jern og Maskinindustrien
Tlf. +45 22 15 64 97

E-mail jacobs@nordiskemedier.dk

Jacob E. Jørgensen : Mediekonsulent

Jacob E. Jørgensen
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 79 65 55

E-mail jej@nordiskemedier.dk

Jan Hansen : Mediekonsulent, KAM Motor-magasinet og Transportmagasinet

Jan Hansen
Mediekonsulent, KAM Motor-magasinet og Transportmagasinet
Tlf. +45 23 44 32 15

E-mail jh@nordiskemedier.dk

Jan Holländer : Jobkonsulent

Jan Holländer
Jobkonsulent
Tlf. +45 28 92 37 47

E-mail jho@nordiskemedier.dk

Jane Isbach : Marketingchef

Jane Isbach
Marketingchef
Tlf. +45 22 15 34 23

E-mail ji@nordiskemedier.dk

Jane Schmidt Klausen : Journalist, Licitationen

Jane Schmidt Klausen
Journalist, Licitationen
Tlf. +45 29 92 04 50

E-mail jsk@licitationen.dk

Jannie Kurzweg : Chefreceptionist

Jannie Kurzweg
Chefreceptionist
Tlf. +45 40 64 99 88

E-mail kurzweg@nordiskemedier.dk

Jesper B. Nielsen : Ansv. chefredaktør, Transportmagasinet

Jesper B. Nielsen
Ansv. chefredaktør, Transportmagasinet
Tlf. +45 23 42 12 22

E-mail jbn@nordiskemedier.dk

Jesper Kabell-Jensen : Mediekonsulent

Jesper Kabell-Jensen
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 79 65 57

E-mail jka@nordiskemedier.dk

Joel Matias Jonsson : Studentermedhjælper

Joel Matias Jonsson
Studentermedhjælper
Tlf.

E-mail jmj@nordiskemedier.dk

Kim Lesanner : Medredaktør, Motor-magasinet

Kim Lesanner
Medredaktør, Motor-magasinet
Tlf. +45 27 12 00 98

E-mail kile@motormagasinet.dk

Klaus Tøttrup : Ansv. chefredaktør, Mester Tidende

Klaus Tøttrup
Ansv. chefredaktør, Mester Tidende
Tlf. +45 40 89 70 32

E-mail klaust@mestertidende.dk

Linda Petersen : Kommerciel support

Linda Petersen
Kommerciel support
Tlf. +45 29 99 25 67

E-mail lp@nordiskemedier.dk

Lotte Westh : Redaktionel medarbejder

Lotte Westh
Redaktionel medarbejder
Tlf. +45 40 64 99 83

E-mail lw@licitationen.dk

Louise Godskesen : Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende

Louise Godskesen
Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende
Tlf. +45 44 85 73 39

E-mail lg@nordiskemedier.dk

Mads Petersen : Mediekonsulent

Mads Petersen
Mediekonsulent
Tlf. +45 22 50 37 96

E-mail map@nordiskemedier.dk

Mads Rømert : Redaktionel Layouter, Jern & Maskinindustrien

Mads Rømert
Redaktionel Layouter, Jern & Maskinindustrien
Tlf. +45 29 72 17 08

E-mail mr@nordiskemedier.dk

Marcus Coffmann : Mediekonsulent

Marcus Coffmann
Mediekonsulent
Tlf. +45 28 35 52 50

E-mail mco@nordiskemedier.dk

Marie Kaack Rosholm : Mediekonsulent

Marie Kaack Rosholm
Mediekonsulent
Tlf. +45 22 82 59 25

E-mail mkr@nordiskemedier.dk

Martin Egedal : Mediekonsulent

Martin Egedal
Mediekonsulent
Tlf. +45 31 49 68 82

E-mail mae@nordiskemedier.dk

Martin Quarder : Salgschef

Martin Quarder
Salgschef
Tlf. +45 22 71 72 42

E-mail mq@nordiskemedier.dk

Michael Ellegaard Gejel : Eventchef, Event

Michael Ellegaard Gejel
Eventchef, Event
Tlf. +45 22 15 10 74

E-mail mge@nordiskemedier.dk

Michael Nørfelt : Journalist, Motor-magasinet

Michael Nørfelt
Journalist, Motor-magasinet
Tlf. +45 21 28 04 15

E-mail mn@motormagasinet.dk

Morten Munk Andersen : Journalist, Licitationen

Morten Munk Andersen
Journalist, Licitationen
Tlf. +45 25 44 92 68

E-mail mma@licitationen.dk

Nicky Rostermund : Marketingkoordinator

Nicky Rostermund
Marketingkoordinator
Tlf. +45 44 85 73 75

E-mail nr@nordiskemedier.dk

Nicolai Østergaard : Chefredaktør, Søfart

Nicolai Østergaard
Chefredaktør, Søfart
Tlf. +45 26 19 86 57

E-mail nos@sofart.dk

Nikola Zoric : Mediekonsulent

Nikola Zoric
Mediekonsulent
Tlf. +45 40 45 31 49

E-mail nzo@nordiskemedier.dk

Patrick Arnskov : Mediekonsulent

Patrick Arnskov
Mediekonsulent
Tlf. +45 22 71 72 43

E-mail par@nordiskemedier.dk

Peter Helle : Mediekonsulent, KAM Jern og Maskinindustrien

Peter Helle
Mediekonsulent, KAM Jern og Maskinindustrien
Tlf. +45 26 88 26 85

E-mail ph@nordiskemedier.dk

Peter Kargaard : Journalist, Licitationen

Peter Kargaard
Journalist, Licitationen
Tlf. +45 29 16 24 25

E-mail kargaard@licitationen.dk

Randi Sørensen : Mediekonsulent, KAM

Randi Sørensen
Mediekonsulent, KAM
Tlf. +45 20 89 81 16

E-mail randis@nordiskemedier.dk

Rasmus Sahlholdt : Mediekonsulent

Rasmus Sahlholdt
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 79 60 96

E-mail rsa@nordiskemedier.dk

René Sonne : Grafiker

René Sonne
Grafiker
Tlf. +45 40 64 99 93

E-mail rene@nordiskemedier.dk

Sara Tallbacka : Tekstforfatter

Sara Tallbacka
Tekstforfatter
Tlf. +45 26 77 27 63

E-mail sta@nordiskemedier.dk

Simon Dinsen Hansen : Ansv. chefredaktør, Jern & Maskinindustrien

Simon Dinsen Hansen
Ansv. chefredaktør, Jern & Maskinindustrien
Tlf. +45 22 15 88 25

E-mail sdh@nordiskemedier.dk

Simon Klitgaard : Jobkonsulent

Simon Klitgaard
Jobkonsulent
Tlf. +45 22 87 08 70

E-mail skl@nordiskemedier.dk

Steffen Villadsen : Mediekonsulent

Steffen Villadsen
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 77 34 32

E-mail svi@nordiskemedier.dk

Søren L. Hviid : Journalist, Søfart

Søren L. Hviid
Journalist, Søfart
Tlf. +45 53 56 06 33

E-mail soren@soefart.dk

Tim Borup Jørgensen : Digital projektkonsulent

Tim Borup Jørgensen
Digital projektkonsulent
Tlf. +45 25 72 83 83

E-mail tbj@nordiskemedier.dk

Ursula Rechnagel Taylor : Journalist, Søfart & Licitationen

Ursula Rechnagel Taylor
Journalist, Søfart & Licitationen
Tlf. +45 28 29 97 84

E-mail urt@nordiskemedier.dk

Michael Ellegaard Gejel : Eventchef, Event

Michael Ellegaard Gejel
Eventchef, Event
Tlf. +45 22 15 10 74

E-mail mge@nordiskemedier.dk

Annemette Sørensen : Økonomi og salgssupport

Annemette Sørensen
Økonomi og salgssupport
Tlf. +45 40 64 99 81

E-mail annemette@nordiskemedier.dk

Charlotte Haagen Loznica : Tekstforfatter

Charlotte Haagen Loznica
Tekstforfatter
Tlf. +45 26 77 31 35

E-mail charlotteh@nordiskemedier.dk

Hanne Moltke Reitzel : Grafiker

Hanne Moltke Reitzel
Grafiker
Tlf.

E-mail hmr@nordiskemedier.dk

Jane Isbach : Marketingchef

Jane Isbach
Marketingchef
Tlf. +45 22 15 34 23

E-mail ji@nordiskemedier.dk

Jannie Kurzweg : Chefreceptionist

Jannie Kurzweg
Chefreceptionist
Tlf. +45 40 64 99 88

E-mail kurzweg@nordiskemedier.dk

Joel Matias Jonsson : Studentermedhjælper

Joel Matias Jonsson
Studentermedhjælper
Tlf.

E-mail jmj@nordiskemedier.dk

Linda Petersen : Kommerciel support

Linda Petersen
Kommerciel support
Tlf. +45 29 99 25 67

E-mail lp@nordiskemedier.dk

Nicky Rostermund : Marketingkoordinator

Nicky Rostermund
Marketingkoordinator
Tlf. +45 44 85 73 75

E-mail nr@nordiskemedier.dk

Sara Tallbacka : Tekstforfatter

Sara Tallbacka
Tekstforfatter
Tlf. +45 26 77 27 63

E-mail sta@nordiskemedier.dk

Allan Bauer : Redaktionssekretær, Motor-magasinet

Allan Bauer
Redaktionssekretær, Motor-magasinet
Tlf. +45 44 85 73 56

E-mail ab@nordiskemedier.dk

Anne Evensen : Grafiker

Anne Evensen
Grafiker
Tlf. +45 40 64 99 80

E-mail ase@nordiskemedier.dk

Anne Ristorp Kraufeldt : Chefredaktør, Magasinet Pleje. Redaktør, Magasinet Plast

Anne Ristorp Kraufeldt
Chefredaktør, Magasinet Pleje. Redaktør, Magasinet Plast
Tlf. +45 61 38 80 00

E-mail ark@magasinetpleje.dk

Bo Thingvad : Web- og udbudsredaktør, Licitationen

Bo Thingvad
Web- og udbudsredaktør, Licitationen
Tlf. +45 40 64 99 82

E-mail bo@licitationen.dk

Christian Brahe-Pedersen : Redaktionschef, Licitationen

Christian Brahe-Pedersen
Redaktionschef, Licitationen
Tlf. +45 40 64 99 84

E-mail cbp@licitationen.dk

Eskil Mann Sørensen : Journalist, Jern & Maskinindustrien

Eskil Mann Sørensen
Journalist, Jern & Maskinindustrien
Tlf. +45 22 16 30 84

E-mail ems@jernindustri.dk

Flemming Haslund : Ansv. chefredaktør, Motor-magasinet

Flemming Haslund
Ansv. chefredaktør, Motor-magasinet
Tlf. +45 26 20 50 46

E-mail fha@motormagasinet.dk

Helle-Lise Ritzau Kaptain : Redaktionssekretær, Licitationen

Helle-Lise Ritzau Kaptain
Redaktionssekretær, Licitationen
Tlf. +45 28 10 87 10

E-mail hrk@nordiskemedier.dk

Jane Schmidt Klausen : Journalist, Licitationen

Jane Schmidt Klausen
Journalist, Licitationen
Tlf. +45 29 92 04 50

E-mail jsk@licitationen.dk

Jesper B. Nielsen : Ansv. chefredaktør, Transportmagasinet

Jesper B. Nielsen
Ansv. chefredaktør, Transportmagasinet
Tlf. +45 23 42 12 22

E-mail jbn@nordiskemedier.dk

Kim Lesanner : Medredaktør, Motor-magasinet

Kim Lesanner
Medredaktør, Motor-magasinet
Tlf. +45 27 12 00 98

E-mail kile@motormagasinet.dk

Klaus Tøttrup : Ansv. chefredaktør, Mester Tidende

Klaus Tøttrup
Ansv. chefredaktør, Mester Tidende
Tlf. +45 40 89 70 32

E-mail klaust@mestertidende.dk

Lotte Westh : Redaktionel medarbejder

Lotte Westh
Redaktionel medarbejder
Tlf. +45 40 64 99 83

E-mail lw@licitationen.dk

Mads Rømert : Redaktionel Layouter, Jern & Maskinindustrien

Mads Rømert
Redaktionel Layouter, Jern & Maskinindustrien
Tlf. +45 29 72 17 08

E-mail mr@nordiskemedier.dk

Michael Nørfelt : Journalist, Motor-magasinet

Michael Nørfelt
Journalist, Motor-magasinet
Tlf. +45 21 28 04 15

E-mail mn@motormagasinet.dk

Morten Munk Andersen : Journalist, Licitationen

Morten Munk Andersen
Journalist, Licitationen
Tlf. +45 25 44 92 68

E-mail mma@licitationen.dk

Nicolai Østergaard : Chefredaktør, Søfart

Nicolai Østergaard
Chefredaktør, Søfart
Tlf. +45 26 19 86 57

E-mail nos@sofart.dk

Peter Kargaard : Journalist, Licitationen

Peter Kargaard
Journalist, Licitationen
Tlf. +45 29 16 24 25

E-mail kargaard@licitationen.dk

René Sonne : Grafiker

René Sonne
Grafiker
Tlf. +45 40 64 99 93

E-mail rene@nordiskemedier.dk

Simon Dinsen Hansen : Ansv. chefredaktør, Jern & Maskinindustrien

Simon Dinsen Hansen
Ansv. chefredaktør, Jern & Maskinindustrien
Tlf. +45 22 15 88 25

E-mail sdh@nordiskemedier.dk

Søren L. Hviid : Journalist, Søfart

Søren L. Hviid
Journalist, Søfart
Tlf. +45 53 56 06 33

E-mail soren@soefart.dk

Ursula Rechnagel Taylor : Journalist, Søfart & Licitationen

Ursula Rechnagel Taylor
Journalist, Søfart & Licitationen
Tlf. +45 28 29 97 84

E-mail urt@nordiskemedier.dk

Adam Berg : Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende

Adam Berg
Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende
Tlf. +45 23 32 29 98

E-mail adam@nordiskemedier.dk

Anders Mikkelsen : Mediekonsulent, teamleder

Anders Mikkelsen
Mediekonsulent, teamleder
Tlf. +45 28 35 22 61

E-mail ami@nordiskemedier.dk

Anette Bütow : Mediekonsulent

Anette Bütow
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 79 60 02

E-mail anbu@nordiskemedier.dk

Bent Nielsen : Mediekonsulent, Søfart

Bent Nielsen
Mediekonsulent, Søfart
Tlf. +45 30 33 55 57

E-mail bent@soefart.dk

Carsten Pedersen : Salgschef, Licitationen og Mestertidende

Carsten Pedersen
Salgschef, Licitationen og Mestertidende
Tlf. +45 29 99 25 03

E-mail cp@nordiskemedier.dk

Christian Ahlers : Mediekonsulent

Christian Ahlers
Mediekonsulent
Tlf. +45 22 39 09 16

E-mail cha@nordiskemedier.dk

Christian Boye Lindquist : Salgschef, Motor-magasinet og Transportmagasinet

Christian Boye Lindquist
Salgschef, Motor-magasinet og Transportmagasinet
Tlf. +45 22 15 04 89

E-mail cbl@nordiskemedier.dk

Christian Byskov : Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende

Christian Byskov
Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende
Tlf. +45 44 85 73 55

E-mail cb@nordiskemedier.dk

Ebbe Hasse Holm : Abonnementsalgschef

Ebbe Hasse Holm
Abonnementsalgschef
Tlf. +45 26 79 71 30

E-mail ehh@nordiskemedier.dk

Henning Møller Nielsen : Mediekonsulent

Henning Møller Nielsen
Mediekonsulent
Tlf. +45 20 15 59 63

E-mail hmn@nordiskemedier.dk

Jacob Dørr Sørensen : Salgschef, Jern og Maskinindustrien

Jacob Dørr Sørensen
Salgschef, Jern og Maskinindustrien
Tlf. +45 22 15 64 97

E-mail jacobs@nordiskemedier.dk

Jacob E. Jørgensen : Mediekonsulent

Jacob E. Jørgensen
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 79 65 55

E-mail jej@nordiskemedier.dk

Jan Hansen : Mediekonsulent, KAM Motor-magasinet og Transportmagasinet

Jan Hansen
Mediekonsulent, KAM Motor-magasinet og Transportmagasinet
Tlf. +45 23 44 32 15

E-mail jh@nordiskemedier.dk

Jan Holländer : Jobkonsulent

Jan Holländer
Jobkonsulent
Tlf. +45 28 92 37 47

E-mail jho@nordiskemedier.dk

Jesper Kabell-Jensen : Mediekonsulent

Jesper Kabell-Jensen
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 79 65 57

E-mail jka@nordiskemedier.dk

Louise Godskesen : Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende

Louise Godskesen
Mediekonsulent, KAM Licitationen og Mestertidende
Tlf. +45 44 85 73 39

E-mail lg@nordiskemedier.dk

Mads Petersen : Mediekonsulent

Mads Petersen
Mediekonsulent
Tlf. +45 22 50 37 96

E-mail map@nordiskemedier.dk

Marcus Coffmann : Mediekonsulent

Marcus Coffmann
Mediekonsulent
Tlf. +45 28 35 52 50

E-mail mco@nordiskemedier.dk

Marie Kaack Rosholm : Mediekonsulent

Marie Kaack Rosholm
Mediekonsulent
Tlf. +45 22 82 59 25

E-mail mkr@nordiskemedier.dk

Martin Egedal : Mediekonsulent

Martin Egedal
Mediekonsulent
Tlf. +45 31 49 68 82

E-mail mae@nordiskemedier.dk

Martin Quarder : Salgschef

Martin Quarder
Salgschef
Tlf. +45 22 71 72 42

E-mail mq@nordiskemedier.dk

Nikola Zoric : Mediekonsulent

Nikola Zoric
Mediekonsulent
Tlf. +45 40 45 31 49

E-mail nzo@nordiskemedier.dk

Patrick Arnskov : Mediekonsulent

Patrick Arnskov
Mediekonsulent
Tlf. +45 22 71 72 43

E-mail par@nordiskemedier.dk

Peter Helle : Mediekonsulent, KAM Jern og Maskinindustrien

Peter Helle
Mediekonsulent, KAM Jern og Maskinindustrien
Tlf. +45 26 88 26 85

E-mail ph@nordiskemedier.dk

Randi Sørensen : Mediekonsulent, KAM

Randi Sørensen
Mediekonsulent, KAM
Tlf. +45 20 89 81 16

E-mail randis@nordiskemedier.dk

Rasmus Sahlholdt : Mediekonsulent

Rasmus Sahlholdt
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 79 60 96

E-mail rsa@nordiskemedier.dk

Simon Klitgaard : Jobkonsulent

Simon Klitgaard
Jobkonsulent
Tlf. +45 22 87 08 70

E-mail skl@nordiskemedier.dk

Steffen Villadsen : Mediekonsulent

Steffen Villadsen
Mediekonsulent
Tlf. +45 26 77 34 32

E-mail svi@nordiskemedier.dk

Tim Borup Jørgensen : Digital projektkonsulent

Tim Borup Jørgensen
Digital projektkonsulent
Tlf. +45 25 72 83 83

E-mail tbj@nordiskemedier.dk

Amanda Moquist : Projektledare, Event

Amanda Moquist
Projektledare, Event
Tlf. +46 (0)8-670 41 32, +46 (0)73-682 53 08

E-mail amanda.moquist@nordiskemedier.se

Anders Arehag : Projektledare, Event

Anders Arehag
Projektledare, Event
Tlf. +46 (0) 73 682 53 78

E-mail anders.arehag@nordiskemedier.se

Anders Lassis : Säljare (controller)

Anders Lassis
Säljare (controller)
Tlf. +46 (0)73 8166602

E-mail anders.lassis@nordiskemedier.se

Axel Grönlund : Rörlig grafik/Event

Axel Grönlund
Rörlig grafik/Event
Tlf. +46 (0)8 5222 5312

E-mail axel.gronlund@nordiskemedier.se

Birgitta Tängnander : Projektledare/Marknad, Rent/Facility

Birgitta Tängnander
Projektledare/Marknad, Rent/Facility
Tlf. +46 (0) 70 844 08 70

E-mail birgitta.tangnander@nordiskemedier.se

Boel Jönsson : Chefredaktör, Rent

Boel Jönsson
Chefredaktör, Rent
Tlf. +46 (0) 73 628 48 28

E-mail boel.jonsson@nordiskemedier.se

Cecilia Öster : Projektledare, Event

Cecilia Öster
Projektledare, Event
Tlf. +46 (0) 73 682 53 76

E-mail cecilia.oster@nordiskemedier.se

Christel Frost : Affärsområdeschef Industri

Christel Frost
Affärsområdeschef Industri
Tlf. +46 (0) 70 855 99 19

E-mail christel.frost@nordiskemedier.se

Daniel Östlund : Redaktionschef, Motor-Magasinet

Daniel Östlund
Redaktionschef, Motor-Magasinet
Tlf. +46 (0) 73 682 53 25

E-mail daniel.ostlund@nordiskemedier.se

Erika Lindbom (föräldraledig) : Webbredaktör Dagens Handel

Erika Lindbom (föräldraledig)
Webbredaktör Dagens Handel
Tlf. +46 (0) 8 670 41 06

E-mail erika.lindbom@nordiskemedier.se

Eva-Britt Norberg : Ekonomi/löner, Ekonomi

Eva-Britt Norberg
Ekonomi/löner, Ekonomi
Tlf. +46 (0)8 670 41 59

E-mail evabritt.norberg@nordiskemedier.se

Evis Renander : Grafisk formgivning/Layout, Event

Evis Renander
Grafisk formgivning/Layout, Event
Tlf. +46 (0)8-5222 5333

E-mail evis.renander@nordiskemedier.se

Fred Luxenburg : Key Account Manager, Motormagasinet

Fred Luxenburg
Key Account Manager, Motormagasinet
Tlf. +46 (0) 73 6825305

E-mail fred.luxenburg@nordiskemedier.se

Freddy Bustos : Mediechef, Habit Sko & Mode

Freddy Bustos
Mediechef, Habit Sko & Mode
Tlf. +46 (0) 73 682 53 13

E-mail freddy.bustos@nordiskemedier.se

Görel Johansson : Mediechef, Res-/Trafikforum och Transport & Logistik idag

Görel Johansson
Mediechef, Res-/Trafikforum och Transport & Logistik idag
Tlf. +46 (0)8-670 41 65, +46 (0)73-682 5 365

E-mail gorel.johansson@nordiskemedier.se

Hanna Brodda : Chefredaktör, MedTech/Life Science

Hanna Brodda
Chefredaktör, MedTech/Life Science
Tlf. +46 (0) 70 483 43 00

E-mail hanna.brodda@nordiskemedier.se

Henrik Andersson : Mediesäljare, Entreprenad

Henrik Andersson
Mediesäljare, Entreprenad
Tlf. +46 (0) 70 534 25 11

E-mail henrik.andersson@nordiskemedier.se

Ingela Poläng : Layout, Entreprenad

Ingela Poläng
Layout, Entreprenad
Tlf. +46 (0)8 5222 5332

E-mail ingela.polang@nordiskemedier.se

Jacob Albertsen : Mediesäljare

Jacob Albertsen
Mediesäljare
Tlf. +46 (0) 70 943 73 10

E-mail jacob.albertsen@nordiskemedier.se

Jimmy Karlsson : Key Account Manager, Motormagasinet

Jimmy Karlsson
Key Account Manager, Motormagasinet
Tlf. +46 (0) 70 995 13 41

E-mail jimmy.karlsson@nordiskemedier.se

Joachim Björk : Redaktionssekreterare, Fri Köpenskap

Joachim Björk
Redaktionssekreterare, Fri Köpenskap
Tlf. +46 (0) 73 682 53 96

E-mail joachim.bjork@nordiskemedier.se

Johan Colliander : Webbredaktör, Fri Köpenskap/Food Supply

Johan Colliander
Webbredaktör, Fri Köpenskap/Food Supply
Tlf. +46 (0)8 671 41 69

E-mail johan.colliander@nordiskemedier.se

Jonas Jonsson : Mediechef, Entreprenad

Jonas Jonsson
Mediechef, Entreprenad
Tlf. +46 (0) 73 682 53 85

E-mail jonas.jonsson@nordiskemedier.se

Kajsa Åström : Journalist, Habit Sko & Mode

Kajsa Åström
Journalist, Habit Sko & Mode
Tlf. +46 (0) 73 682 53 91

E-mail kajsa.astrom@nordiskemedier.se

Katarina Angelin : Chefredaktör, Habit Sko & Mode

Katarina Angelin
Chefredaktör, Habit Sko & Mode
Tlf. +46 (0) 73 682 53 61

E-mail katarina.angelin@nordiskemedier.se

Lars Nordmark : Projektledare, Event

Lars Nordmark
Projektledare, Event
Tlf. +46 (0) 70 975 99 42

E-mail lars.nordmark@nordiskemedier.se

Lena Linde : Inkassoärenden, Ekonomi

Lena Linde
Inkassoärenden, Ekonomi
Tlf. +46 (0)8 670 41 20

E-mail lena.linde@nordiskemedier.se

Lena Widmark : Säljstöd

Lena Widmark
Säljstöd
Tlf. +46 (0)8 670 41 54

E-mail lena.widmark@@nordiskemedier.se

Linda Gheysari : Mediechef, Dagens Handel och Rent

Linda Gheysari
Mediechef, Dagens Handel och Rent
Tlf. +46 (0)8-670 41 07, +46 (0)70-990 54 29

E-mail linda.gheysari@nordiskemedier.se

Lisa von Garrelts : Journalist, Medtech/Life Science

Lisa von Garrelts
Journalist, Medtech/Life Science
Tlf. +46 (0)8 671 41 81

E-mail lisa.vongarrelts@nordiskemedier.se

Lisbeth Rauden : Chefredaktör, RS, Restauranger & Storkök

Lisbeth Rauden
Chefredaktör, RS, Restauranger & Storkök
Tlf. +46 (0) 70 995 13 37

E-mail lisbeth.rauden@nordiskemedier.se

Magnus Kepinski : VD, Försäljningsdirektör

Magnus Kepinski
VD, Försäljningsdirektör
Tlf. +46 (0) 73 682 53 70

E-mail magnus.kepinski@nordiskemedier.se

Magnus Wrigert : Mediesäljare, Verkstäderna/Process Nordic

Magnus Wrigert
Mediesäljare, Verkstäderna/Process Nordic
Tlf. +46 (0)8 670 41 33

E-mail magnus.wrigert@nordiskemedier.se

Maria Eriksson : Mediechef, Life Science Sweden med Kemivärlden

Maria Eriksson
Mediechef, Life Science Sweden med Kemivärlden
Tlf. +46 (0) 70 874 18 34

E-mail maria.eriksson@nordiskemedier.se

Marica Byrne : Prenumerationschef

Marica Byrne
Prenumerationschef
Tlf. +46 (0) 08 670 41 21

E-mail marica.byrne@nordiskemedier.se

Marie Skonare : Media Coordinator, Habit/fashionnet.se

Marie Skonare
Media Coordinator, Habit/fashionnet.se
Tlf. +46 (0) 70 422 44 83

E-mail marie.skonare@nordiskemedier.se

Mats Irstam : Mediechef, Verkstäderna/Process Nordic

Mats Irstam
Mediechef, Verkstäderna/Process Nordic
Tlf. +46 (0) 73 682 53 07

E-mail mats.irstam@nordiskemedier.se

Mi Andrén : Mediechef, Fri Köpenskap

Mi Andrén
Mediechef, Fri Köpenskap
Tlf. +46 (0) 73 389 88 99

E-mail mi.andren@nordiskemedier.se

Mikael Köhler : Mediechef, Motor-Magasinet

Mikael Köhler
Mediechef, Motor-Magasinet
Tlf. +46 (0) 70 682 53 49

E-mail mikael.kohler@nordiskemedier.se

Mikael Mildén : Chefredaktör Transport & Logistik Idag, Journalist MedTech/Life Science

Mikael Mildén
Chefredaktör Transport & Logistik Idag, Journalist MedTech/Life Science
Tlf. +46 (0)8 671 41 62

E-mail mikael.milden@nordiskemedier.se

Mona Johansson : Redaktionell direktör

Mona Johansson
Redaktionell direktör
Tlf. +46 (0)8-670 41 63, +46 (0)73-682 53 63

E-mail mona.johansson@nordiskemedier.se

Monica Almgren : Journalist, Verkstäderna/NTT/Building Supply

Monica Almgren
Journalist, Verkstäderna/NTT/Building Supply
Tlf. +46 (0) 73 982 44 09

E-mail monica.almgren@nordiskemedier.se

Morgan Andersson : Chefredaktör, Entreprenad

Morgan Andersson
Chefredaktör, Entreprenad
Tlf. +46 (0)8-52 22 53 23

E-mail morgan.andersson@nordiskemedier.se

Nils Lindstrand : Chefredaktör Nordisk Träteknik, redaktör Building Supply

Nils Lindstrand
Chefredaktör Nordisk Träteknik, redaktör Building Supply
Tlf. +46 (0) 70 527 67 35

E-mail nils.lindstrand@nordiskemedier.se

Olle Holm : Chefredaktör, Motormagasinet

Olle Holm
Chefredaktör, Motormagasinet
Tlf. +46 (0) 70 720 26 22

E-mail olle.holm@nordiskemedier.se

Paulina Stjernholm (föräldraledig) : Mediechef, Res-/Trafikforum och Transport & Logistik idag

Paulina Stjernholm (föräldraledig)
Mediechef, Res-/Trafikforum och Transport & Logistik idag
Tlf. +46 (0) 708 22 66 72

E-mail paulina.stjernholm@nordiskemedier.se

Pernilla Hansson : Webbredaktör, Habit Sko&Mode/Dagens Handel

Pernilla Hansson
Webbredaktör, Habit Sko&Mode/Dagens Handel
Tlf. +46 (0) 73 682 53 97

E-mail pernilla.hansson@nordiskemedier.se

Pierre Kjellin : Reporter, Motormagasinet

Pierre Kjellin
Reporter, Motormagasinet
Tlf. +46 (0)8 5222 5301

E-mail pierre.kjellin@nordiskemedier.se

Pontus Nyman : Reporter, Fri Köpenskap

Pontus Nyman
Reporter, Fri Köpenskap
Tlf. +46 (0) 73 682 53 02

E-mail pontus.nyman@nordiskemedier.se

Roger Folhammar : Mediechef, Nordisk Träteknik/Skydd & Säkerhet

Roger Folhammar
Mediechef, Nordisk Träteknik/Skydd & Säkerhet
Tlf. +46 (0) 73 682 53 09

E-mail roger.folhammar@nordiskemedier.se

Sandra Camilleri : Marknadschef/Eventchef

Sandra Camilleri
Marknadschef/Eventchef
Tlf. +46 (0) 73 985 12 00

E-mail sandra.camilleri@nordiskemedier.se

Sara Delorén : Mediesäljare, Habit Sko & Mode

Sara Delorén
Mediesäljare, Habit Sko & Mode
Tlf. +46 (0) 73 682 53 04

E-mail sara.deloren@nordiskemedier.se

Stephan Martins : Mediesäljare, Process Nordic

Stephan Martins
Mediesäljare, Process Nordic
Tlf. +46 (0) 73 682 53 80

E-mail stephan.martins@nordiskemedier.se

Siw Kejonen : Layout/Dagens Handel/Fri Köpenskap

Siw Kejonen
Layout/Dagens Handel/Fri Köpenskap
Tlf. +46 (0)8 671 41 74

E-mail siw.kejonen@nordiskemedier.se

Sofia Siewertz : Projektledare, Event

Sofia Siewertz
Projektledare, Event
Tlf.

E-mail sofia.siewertz@nordiskemedier.se

Stefan Sandberg : IT Supporter, IT Support

Stefan Sandberg
IT Supporter, IT Support
Tlf. +46 (0) 73 682 53 11

E-mail stefan.sandberg@nordiskemedier.se

Susanne Win : Layout, Motormagasinet

Susanne Win
Layout, Motormagasinet
Tlf. +46 (0) 73 359 09 76

E-mail susanne.win@nordiskemedier.se

Thomas Dietl : Chefredaktör, Res-och Trafikforum

Thomas Dietl
Chefredaktör, Res-och Trafikforum
Tlf. +46 (0) 73 682 53 20

E-mail thomas.dietl@nordiskemedier.se

Tomas Åkerlund : Grafisk formgivning/Layout, Event

Tomas Åkerlund
Grafisk formgivning/Layout, Event
Tlf. +46 (0)8-670 41 55

E-mail tomas.akerlund@nordiskemedier.se

Ulrika Andersson : Redaktionssekreterare, Entreprenad

Ulrika Andersson
Redaktionssekreterare, Entreprenad
Tlf. +46 (0) 70 564 03 11

E-mail ulrika.andersson@nordiskemedier.se

Valentin Svensson : Innesäljare

Valentin Svensson
Innesäljare
Tlf. +46 08-52225304, +46 070-9951340

E-mail valentin.svensson@nordiskemedier.se

Amanda Moquist : Projektledare, Event

Amanda Moquist
Projektledare, Event
Tlf. +46 (0)8-670 41 32, +46 (0)73-682 53 08

E-mail amanda.moquist@nordiskemedier.se

Anders Arehag : Projektledare, Event

Anders Arehag
Projektledare, Event
Tlf. +46 (0) 73 682 53 78

E-mail anders.arehag@nordiskemedier.se

Birgitta Tängnander : Projektledare/Marknad, Rent/Facility

Birgitta Tängnander
Projektledare/Marknad, Rent/Facility
Tlf. +46 (0) 70 844 08 70

E-mail birgitta.tangnander@nordiskemedier.se

Cecilia Öster : Projektledare, Event

Cecilia Öster
Projektledare, Event
Tlf. +46 (0) 73 682 53 76

E-mail cecilia.oster@nordiskemedier.se

Lars Nordmark : Projektledare, Event

Lars Nordmark
Projektledare, Event
Tlf. +46 (0) 70 975 99 42

E-mail lars.nordmark@nordiskemedier.se

Sandra Camilleri : Marknadschef/Eventchef

Sandra Camilleri
Marknadschef/Eventchef
Tlf. +46 (0) 73 985 12 00

E-mail sandra.camilleri@nordiskemedier.se

Sofia Siewertz : Projektledare, Event

Sofia Siewertz
Projektledare, Event
Tlf.

E-mail sofia.siewertz@nordiskemedier.se

Christel Frost : Affärsområdeschef Industri

Christel Frost
Affärsområdeschef Industri
Tlf. +46 (0) 70 855 99 19

E-mail christel.frost@nordiskemedier.se

Magnus Kepinski : VD, Försäljningsdirektör

Magnus Kepinski
VD, Försäljningsdirektör
Tlf. +46 (0) 73 682 53 70

E-mail magnus.kepinski@nordiskemedier.se

Mona Johansson : Redaktionell direktör

Mona Johansson
Redaktionell direktör
Tlf. +46 (0)8-670 41 63, +46 (0)73-682 53 63

E-mail mona.johansson@nordiskemedier.se

Boel Jönsson : Chefredaktör, Rent

Boel Jönsson
Chefredaktör, Rent
Tlf. +46 (0) 73 628 48 28

E-mail boel.jonsson@nordiskemedier.se

Daniel Östlund : Redaktionschef, Motor-Magasinet

Daniel Östlund
Redaktionschef, Motor-Magasinet
Tlf. +46 (0) 73 682 53 25

E-mail daniel.ostlund@nordiskemedier.se

Erika Lindbom (föräldraledig) : Webbredaktör Dagens Handel

Erika Lindbom (föräldraledig)
Webbredaktör Dagens Handel
Tlf. +46 (0) 8 670 41 06

E-mail erika.lindbom@nordiskemedier.se

Hanna Brodda : Chefredaktör, MedTech/Life Science

Hanna Brodda
Chefredaktör, MedTech/Life Science
Tlf. +46 (0) 70 483 43 00

E-mail hanna.brodda@nordiskemedier.se

Ingela Poläng : Layout, Entreprenad

Ingela Poläng
Layout, Entreprenad
Tlf. +46 (0)8 5222 5332

E-mail ingela.polang@nordiskemedier.se

Joachim Björk : Redaktionssekreterare, Fri Köpenskap

Joachim Björk
Redaktionssekreterare, Fri Köpenskap
Tlf. +46 (0) 73 682 53 96

E-mail joachim.bjork@nordiskemedier.se

Johan Colliander : Webbredaktör, Fri Köpenskap/Food Supply

Johan Colliander
Webbredaktör, Fri Köpenskap/Food Supply
Tlf. +46 (0)8 671 41 69

E-mail johan.colliander@nordiskemedier.se

Kajsa Åström : Journalist, Habit Sko & Mode

Kajsa Åström
Journalist, Habit Sko & Mode
Tlf. +46 (0) 73 682 53 91

E-mail kajsa.astrom@nordiskemedier.se

Katarina Angelin : Chefredaktör, Habit Sko & Mode

Katarina Angelin
Chefredaktör, Habit Sko & Mode
Tlf. +46 (0) 73 682 53 61

E-mail katarina.angelin@nordiskemedier.se

Lisa von Garrelts : Journalist, Medtech/Life Science

Lisa von Garrelts
Journalist, Medtech/Life Science
Tlf. +46 (0)8 671 41 81

E-mail lisa.vongarrelts@nordiskemedier.se

Lisbeth Rauden : Chefredaktör, RS, Restauranger & Storkök

Lisbeth Rauden
Chefredaktör, RS, Restauranger & Storkök
Tlf. +46 (0) 70 995 13 37

E-mail lisbeth.rauden@nordiskemedier.se

Mikael Mildén : Chefredaktör Transport & Logistik Idag, Journalist MedTech/Life Science

Mikael Mildén
Chefredaktör Transport & Logistik Idag, Journalist MedTech/Life Science
Tlf. +46 (0)8 671 41 62

E-mail mikael.milden@nordiskemedier.se

Mona Johansson : Redaktionell direktör

Mona Johansson
Redaktionell direktör
Tlf. +46 (0)8-670 41 63, +46 (0)73-682 53 63

E-mail mona.johansson@nordiskemedier.se

Monica Almgren : Journalist, Verkstäderna/NTT/Building Supply

Monica Almgren
Journalist, Verkstäderna/NTT/Building Supply
Tlf. +46 (0) 73 982 44 09

E-mail monica.almgren@nordiskemedier.se

Morgan Andersson : Chefredaktör, Entreprenad

Morgan Andersson
Chefredaktör, Entreprenad
Tlf. +46 (0)8-52 22 53 23

E-mail morgan.andersson@nordiskemedier.se

Nils Lindstrand : Chefredaktör Nordisk Träteknik, redaktör Building Supply

Nils Lindstrand
Chefredaktör Nordisk Träteknik, redaktör Building Supply
Tlf. +46 (0) 70 527 67 35

E-mail nils.lindstrand@nordiskemedier.se

Olle Holm : Chefredaktör, Motormagasinet

Olle Holm
Chefredaktör, Motormagasinet
Tlf. +46 (0) 70 720 26 22

E-mail olle.holm@nordiskemedier.se

Pernilla Hansson : Webbredaktör, Habit Sko&Mode/Dagens Handel

Pernilla Hansson
Webbredaktör, Habit Sko&Mode/Dagens Handel
Tlf. +46 (0) 73 682 53 97

E-mail pernilla.hansson@nordiskemedier.se

Pierre Kjellin : Reporter, Motormagasinet

Pierre Kjellin
Reporter, Motormagasinet
Tlf. +46 (0)8 5222 5301

E-mail pierre.kjellin@nordiskemedier.se

Pontus Nyman : Reporter, Fri Köpenskap

Pontus Nyman
Reporter, Fri Köpenskap
Tlf. +46 (0) 73 682 53 02

E-mail pontus.nyman@nordiskemedier.se

Siw Kejonen : Layout/Dagens Handel/Fri Köpenskap

Siw Kejonen
Layout/Dagens Handel/Fri Köpenskap
Tlf. +46 (0)8 671 41 74

E-mail siw.kejonen@nordiskemedier.se

Susanne Win : Layout, Motormagasinet

Susanne Win
Layout, Motormagasinet
Tlf. +46 (0) 73 359 09 76

E-mail susanne.win@nordiskemedier.se

Thomas Dietl : Chefredaktör, Res-och Trafikforum

Thomas Dietl
Chefredaktör, Res-och Trafikforum
Tlf. +46 (0) 73 682 53 20

E-mail thomas.dietl@nordiskemedier.se

Ulrika Andersson : Redaktionssekreterare, Entreprenad

Ulrika Andersson
Redaktionssekreterare, Entreprenad
Tlf. +46 (0) 70 564 03 11

E-mail ulrika.andersson@nordiskemedier.se

Anders Lassis : Säljare (controller)

Anders Lassis
Säljare (controller)
Tlf. +46 (0)73 8166602

E-mail anders.lassis@nordiskemedier.se

Fred Luxenburg : Key Account Manager, Motormagasinet

Fred Luxenburg
Key Account Manager, Motormagasinet
Tlf. +46 (0) 73 6825305

E-mail fred.luxenburg@nordiskemedier.se

Freddy Bustos : Mediechef, Habit Sko & Mode

Freddy Bustos
Mediechef, Habit Sko & Mode
Tlf. +46 (0) 73 682 53 13

E-mail freddy.bustos@nordiskemedier.se

Görel Johansson : Mediechef, Res-/Trafikforum och Transport & Logistik idag

Görel Johansson
Mediechef, Res-/Trafikforum och Transport & Logistik idag
Tlf. +46 (0)8-670 41 65, +46 (0)73-682 5 365

E-mail gorel.johansson@nordiskemedier.se

Henrik Andersson : Mediesäljare, Entreprenad

Henrik Andersson
Mediesäljare, Entreprenad
Tlf. +46 (0) 70 534 25 11

E-mail henrik.andersson@nordiskemedier.se

Jacob Albertsen : Mediesäljare

Jacob Albertsen
Mediesäljare
Tlf. +46 (0) 70 943 73 10

E-mail jacob.albertsen@nordiskemedier.se

Jimmy Karlsson : Key Account Manager, Motormagasinet

Jimmy Karlsson
Key Account Manager, Motormagasinet
Tlf. +46 (0) 70 995 13 41

E-mail jimmy.karlsson@nordiskemedier.se

Jonas Jonsson : Mediechef, Entreprenad

Jonas Jonsson
Mediechef, Entreprenad
Tlf. +46 (0) 73 682 53 85

E-mail jonas.jonsson@nordiskemedier.se

Linda Gheysari : Mediechef, Dagens Handel och Rent

Linda Gheysari
Mediechef, Dagens Handel och Rent
Tlf. +46 (0)8-670 41 07, +46 (0)70-990 54 29

E-mail linda.gheysari@nordiskemedier.se

Magnus Kepinski : VD, Försäljningsdirektör

Magnus Kepinski
VD, Försäljningsdirektör
Tlf. +46 (0) 73 682 53 70

E-mail magnus.kepinski@nordiskemedier.se

Magnus Wrigert : Mediesäljare, Verkstäderna/Process Nordic

Magnus Wrigert
Mediesäljare, Verkstäderna/Process Nordic
Tlf. +46 (0)8 670 41 33

E-mail magnus.wrigert@nordiskemedier.se

Maria Eriksson : Mediechef, Life Science Sweden med Kemivärlden

Maria Eriksson
Mediechef, Life Science Sweden med Kemivärlden
Tlf. +46 (0) 70 874 18 34

E-mail maria.eriksson@nordiskemedier.se

Marie Skonare : Media Coordinator, Habit/fashionnet.se

Marie Skonare
Media Coordinator, Habit/fashionnet.se
Tlf. +46 (0) 70 422 44 83

E-mail marie.skonare@nordiskemedier.se

Mats Irstam : Mediechef, Verkstäderna/Process Nordic

Mats Irstam
Mediechef, Verkstäderna/Process Nordic
Tlf. +46 (0) 73 682 53 07

E-mail mats.irstam@nordiskemedier.se

Mi Andrén : Mediechef, Fri Köpenskap

Mi Andrén
Mediechef, Fri Köpenskap
Tlf. +46 (0) 73 389 88 99

E-mail mi.andren@nordiskemedier.se

Mikael Köhler : Mediechef, Motor-Magasinet

Mikael Köhler
Mediechef, Motor-Magasinet
Tlf. +46 (0) 70 682 53 49

E-mail mikael.kohler@nordiskemedier.se

Paulina Stjernholm (föräldraledig) : Mediechef, Res-/Trafikforum och Transport & Logistik idag

Paulina Stjernholm (föräldraledig)
Mediechef, Res-/Trafikforum och Transport & Logistik idag
Tlf. +46 (0) 708 22 66 72

E-mail paulina.stjernholm@nordiskemedier.se

Roger Folhammar : Mediechef, Nordisk Träteknik/Skydd & Säkerhet

Roger Folhammar
Mediechef, Nordisk Träteknik/Skydd & Säkerhet
Tlf. +46 (0) 73 682 53 09

E-mail roger.folhammar@nordiskemedier.se

Sara Delorén : Mediesäljare, Habit Sko & Mode

Sara Delorén
Mediesäljare, Habit Sko & Mode
Tlf. +46 (0) 73 682 53 04

E-mail sara.deloren@nordiskemedier.se

Stephan Martins : Mediesäljare, Process Nordic

Stephan Martins
Mediesäljare, Process Nordic
Tlf. +46 (0) 73 682 53 80

E-mail stephan.martins@nordiskemedier.se

Valentin Svensson : Innesäljare

Valentin Svensson
Innesäljare
Tlf. +46 08-52225304, +46 070-9951340

E-mail valentin.svensson@nordiskemedier.se

Axel Grönlund : Rörlig grafik/Event

Axel Grönlund
Rörlig grafik/Event
Tlf. +46 (0)8 5222 5312

E-mail axel.gronlund@nordiskemedier.se

Eva-Britt Norberg : Ekonomi/löner, Ekonomi

Eva-Britt Norberg
Ekonomi/löner, Ekonomi
Tlf. +46 (0)8 670 41 59

E-mail evabritt.norberg@nordiskemedier.se

Evis Renander : Grafisk formgivning/Layout, Event

Evis Renander
Grafisk formgivning/Layout, Event
Tlf. +46 (0)8-5222 5333

E-mail evis.renander@nordiskemedier.se

Lena Linde : Inkassoärenden, Ekonomi

Lena Linde
Inkassoärenden, Ekonomi
Tlf. +46 (0)8 670 41 20

E-mail lena.linde@nordiskemedier.se

Lena Widmark : Säljstöd

Lena Widmark
Säljstöd
Tlf. +46 (0)8 670 41 54

E-mail lena.widmark@@nordiskemedier.se

Marica Byrne : Prenumerationschef

Marica Byrne
Prenumerationschef
Tlf. +46 (0) 08 670 41 21

E-mail marica.byrne@nordiskemedier.se

Stefan Sandberg : IT Supporter, IT Support

Stefan Sandberg
IT Supporter, IT Support
Tlf. +46 (0) 73 682 53 11

E-mail stefan.sandberg@nordiskemedier.se

Tomas Åkerlund : Grafisk formgivning/Layout, Event

Tomas Åkerlund
Grafisk formgivning/Layout, Event
Tlf. +46 (0)8-670 41 55

E-mail tomas.akerlund@nordiskemedier.se

Christel Frost : Affärsområdeschef Industri

Christel Frost
Affärsområdeschef Industri
Tlf. +46 (0) 70 855 99 19

E-mail christel.frost@nordiskemedier.se

Christer Åkerlundh : Chefredaktör, Underhåll & Driftsäkerhet

Christer Åkerlundh
Chefredaktör, Underhåll & Driftsäkerhet
Tlf. +46 (0) 70 891 17 80

E-mail christer.akerlundh@nordiskemedier.se

Jerker Evaldsson : Mediechef, Packmarknaden och Recycling

Jerker Evaldsson
Mediechef, Packmarknaden och Recycling
Tlf. +46 (0) 70 975 99 40

E-mail jerker.evaldsson@nordiskemedier.se

Magnus Lilienström : Chefredaktör, Process Nordic/Verkstäderna

Magnus Lilienström
Chefredaktör, Process Nordic/Verkstäderna
Tlf. +46 (0) 70 860 58 67

E-mail magnus.lilienstrom@nordiskemedier.se

Malin Folkesson : Chefredaktör, Plastforum

Malin Folkesson
Chefredaktör, Plastforum
Tlf. +46 (0) 70 975 99 33

E-mail malin.folkesson@nordiskemedier.se

Marcus Petersson : Chefredaktör, Packmarknaden

Marcus Petersson
Chefredaktör, Packmarknaden
Tlf. +46 (0) 76 854 40 61

E-mail marcus.petersson@nordiskemedier.se

Martin Wänerholm : Redaktör

Martin Wänerholm
Redaktör
Tlf. +46 (0) 70 975 99 30

E-mail martin.wanerholm@nordiskemedier.se

Mathias Gustafson : Mediechef U&D, Mediesäljare Packmarknaden

Mathias Gustafson
Mediechef U&D, Mediesäljare Packmarknaden
Tlf. +46 (0) 70 854 99 10

E-mail mathias.gustafson@nordiskemedier.se

Peter Olofsson : Chefredaktör, Recycling

Peter Olofsson
Chefredaktör, Recycling
Tlf. +46 (0) 70 833 54 86

E-mail peter.olofsson@nordiskemedier.se

Ulrika Järnåsen : Mediechef, Plastforum

Ulrika Järnåsen
Mediechef, Plastforum
Tlf. +46 (0) 73 682 53 27

E-mail ulrika.jarnasen@nordiskemedier.se

Christel Frost : Affärsområdeschef Industri

Christel Frost
Affärsområdeschef Industri
Tlf. +46 (0) 70 855 99 19

E-mail christel.frost@nordiskemedier.se

Christer Åkerlundh : Chefredaktör, Underhåll & Driftsäkerhet

Christer Åkerlundh
Chefredaktör, Underhåll & Driftsäkerhet
Tlf. +46 (0) 70 891 17 80

E-mail christer.akerlundh@nordiskemedier.se

Magnus Lilienström : Chefredaktör, Process Nordic/Verkstäderna

Magnus Lilienström
Chefredaktör, Process Nordic/Verkstäderna
Tlf. +46 (0) 70 860 58 67

E-mail magnus.lilienstrom@nordiskemedier.se

Malin Folkesson : Chefredaktör, Plastforum

Malin Folkesson
Chefredaktör, Plastforum
Tlf. +46 (0) 70 975 99 33

E-mail malin.folkesson@nordiskemedier.se

Marcus Petersson : Chefredaktör, Packmarknaden

Marcus Petersson
Chefredaktör, Packmarknaden
Tlf. +46 (0) 76 854 40 61

E-mail marcus.petersson@nordiskemedier.se

Martin Wänerholm : Redaktör

Martin Wänerholm
Redaktör
Tlf. +46 (0) 70 975 99 30

E-mail martin.wanerholm@nordiskemedier.se

Peter Olofsson : Chefredaktör, Recycling

Peter Olofsson
Chefredaktör, Recycling
Tlf. +46 (0) 70 833 54 86

E-mail peter.olofsson@nordiskemedier.se

Jerker Evaldsson : Mediechef, Packmarknaden och Recycling

Jerker Evaldsson
Mediechef, Packmarknaden och Recycling
Tlf. +46 (0) 70 975 99 40

E-mail jerker.evaldsson@nordiskemedier.se

Mathias Gustafson : Mediechef U&D, Mediesäljare Packmarknaden

Mathias Gustafson
Mediechef U&D, Mediesäljare Packmarknaden
Tlf. +46 (0) 70 854 99 10

E-mail mathias.gustafson@nordiskemedier.se

Ulrika Järnåsen : Mediechef, Plastforum

Ulrika Järnåsen
Mediechef, Plastforum
Tlf. +46 (0) 73 682 53 27

E-mail ulrika.jarnasen@nordiskemedier.se

Cecilia Ilovar : Marknadsassistent

Cecilia Ilovar
Marknadsassistent
Tlf. +46 (0) 73 527 06 28

E-mail ci@nordiskemedier.se

Daniel Hamp : Teamledare/Distriktschef sälj

Daniel Hamp
Teamledare/Distriktschef sälj
Tlf. +46 (0) 76 049 70 73

E-mail dh@nordiskemedier.se

Helene Gibson : Marknadsassistent

Helene Gibson
Marknadsassistent
Tlf. +46 (0) 73 542 58 76

E-mail hg@nordiskemedier.se

Joakim Johansson : Redaktör, Metal Supply

Joakim Johansson
Redaktör, Metal Supply
Tlf. +46 (0) 72 303 90 95

E-mail jj@nordiskemedier.se

Lena Andersson : Redaktör, Skog Supply & DirektKontakt Skog

Lena Andersson
Redaktör, Skog Supply & DirektKontakt Skog
Tlf. +46 (0) 76 032 47 23

E-mail la@nordiskemedier.se

Mona Nordling : Marknadsassistent

Mona Nordling
Marknadsassistent
Tlf. +46 (0) 76 319 33 21

E-mail mn@nordiskemedier.se

Roger Andersson : Distriktschef sälj

Roger Andersson
Distriktschef sälj
Tlf. +46 (0) 73 613 30 48

E-mail ra@nordiskemedier.se

Susanne Andersson : Innesälj DirektKontakt Skog & Entreprenad

Susanne Andersson
Innesälj DirektKontakt Skog & Entreprenad
Tlf. +46 (0) 72 326 10 55

E-mail sa@nordiskemedier.se

Tony Törnström : VD

Tony Törnström
VD
Tlf. +46 (0) 76 195 05 59

E-mail tt@nordiskemedier.se

Cecilia Ilovar : Marknadsassistent

Cecilia Ilovar
Marknadsassistent
Tlf. +46 (0) 73 527 06 28

E-mail ci@nordiskemedier.se

Helene Gibson : Marknadsassistent

Helene Gibson
Marknadsassistent
Tlf. +46 (0) 73 542 58 76

E-mail hg@nordiskemedier.se

Mona Nordling : Marknadsassistent

Mona Nordling
Marknadsassistent
Tlf. +46 (0) 76 319 33 21

E-mail mn@nordiskemedier.se

Joakim Johansson : Redaktör, Metal Supply

Joakim Johansson
Redaktör, Metal Supply
Tlf. +46 (0) 72 303 90 95

E-mail jj@nordiskemedier.se

Lena Andersson : Redaktör, Skog Supply & DirektKontakt Skog

Lena Andersson
Redaktör, Skog Supply & DirektKontakt Skog
Tlf. +46 (0) 76 032 47 23

E-mail la@nordiskemedier.se

Daniel Hamp : Teamledare/Distriktschef sälj

Daniel Hamp
Teamledare/Distriktschef sälj
Tlf. +46 (0) 76 049 70 73

E-mail dh@nordiskemedier.se

Roger Andersson : Distriktschef sälj

Roger Andersson
Distriktschef sälj
Tlf. +46 (0) 73 613 30 48

E-mail ra@nordiskemedier.se

Susanne Andersson : Innesälj DirektKontakt Skog & Entreprenad

Susanne Andersson
Innesälj DirektKontakt Skog & Entreprenad
Tlf. +46 (0) 72 326 10 55

E-mail sa@nordiskemedier.se

Tony Törnström : VD

Tony Törnström
VD
Tlf. +46 (0) 76 195 05 59

E-mail tt@nordiskemedier.se

Amine Mabel Andresen : Møtebooker

Amine Mabel Andresen
Møtebooker
Tlf. +47 98 69 89 59

E-mail amh@nordiskemedier.no

Asle Isaksen : Nyhetsredaktør, PlastForum

Asle Isaksen
Nyhetsredaktør, PlastForum
Tlf. +47 92 05 58 52

E-mail Asle@plastforum.no

Christer Davanger : Nyhetsredaktør, Building Supply

Christer Davanger
Nyhetsredaktør, Building Supply
Tlf. +47 45 69 52 69

E-mail cd@nordiskemedier.no

Geir Ole Ørnes : Country Manager

Geir Ole Ørnes
Country Manager
Tlf. +47 99 48 60 38

E-mail go@nordiskemedier.no

Hilde Pedersen : Møtebooker

Hilde Pedersen
Møtebooker
Tlf. +47 98 69 89 59

E-mail hip@nordiskemedier.no

Morten Dahl : Nyhetsredaktør, Metal Supply

Morten Dahl
Nyhetsredaktør, Metal Supply
Tlf. +47 90 73 78 80

E-mail md@nordiskemedier.no

Tonje Helen Danielsen : Support & Grafikk

Tonje Helen Danielsen
Support & Grafikk
Tlf. +47 98 69 89 59

E-mail support@nordiskemedier.no

Vibeke Nilsen : Distriktssjef

Vibeke Nilsen
Distriktssjef
Tlf. +47 94 81 82 54

E-mail vin@nordiskemedier.no

Vibeke Olsen : Distriktssjef

Vibeke Olsen
Distriktssjef
Tlf. +47 46 43 29 71

E-mail vio@nordiskemedier.no

Amine Mabel Andresen : Møtebooker

Amine Mabel Andresen
Møtebooker
Tlf. +47 98 69 89 59

E-mail amh@nordiskemedier.no

Hilde Pedersen : Møtebooker

Hilde Pedersen
Møtebooker
Tlf. +47 98 69 89 59

E-mail hip@nordiskemedier.no

Tonje Helen Danielsen : Support & Grafikk

Tonje Helen Danielsen
Support & Grafikk
Tlf. +47 98 69 89 59

E-mail support@nordiskemedier.no

Asle Isaksen : Nyhetsredaktør, PlastForum

Asle Isaksen
Nyhetsredaktør, PlastForum
Tlf. +47 92 05 58 52

E-mail Asle@plastforum.no

Christer Davanger : Nyhetsredaktør, Building Supply

Christer Davanger
Nyhetsredaktør, Building Supply
Tlf. +47 45 69 52 69

E-mail cd@nordiskemedier.no

Morten Dahl : Nyhetsredaktør, Metal Supply

Morten Dahl
Nyhetsredaktør, Metal Supply
Tlf. +47 90 73 78 80

E-mail md@nordiskemedier.no

Geir Ole Ørnes : Country Manager

Geir Ole Ørnes
Country Manager
Tlf. +47 99 48 60 38

E-mail go@nordiskemedier.no

Vibeke Nilsen : Distriktssjef

Vibeke Nilsen
Distriktssjef
Tlf. +47 94 81 82 54

E-mail vin@nordiskemedier.no

Vibeke Olsen : Distriktssjef

Vibeke Olsen
Distriktssjef
Tlf. +47 46 43 29 71

E-mail vio@nordiskemedier.no