Abonnementsbetingelser

Om abonnement

Som abonnent modtager du dit blad i løbende abonnement. Ønsker du at opsige dit abonnement ved en periodes udløb, skal du gøre det telefonisk eller skriftligt. Efter betaling kan abonnementet ikke opsiges i perioden. Abonnenter, som har købt onlineabonnement med en løbetid på minimum 3 mdr., og betalt online, vil blive kontaktet pr. mail eller telefon med henblik på genbestilling af abonnementet. Alle abonnementer er fortløbende. Som abonnent vil du modtage mediets tilhørende e-avis.

Betaling

Faktura udsendes sædvanligvis pr. mail. Ønsker du din faktura tilsendt som papirfaktura med almindelig post, pålægges et gebyr på 49 kr. Alle fakturaer bedes betalt senest på forfaldsdatoen. Ved udebleven betaling sender vi dig en rykkerskrivelse. Manglende betaling eller returnering af dit blad fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse. Til udlandet inkl. Grønland og Færøerne pålægges porto, der modsvarer forsendelsesomkostningerne. Abonnementer, der inkluderer onlineadgang, aktiveres iht. bestillingstidspunktet og betalingsform. Fremsendelse af faktura medfører en ekspeditionstid på 1-2 arbejdsdage. Ved onlinebetaling med kreditkort aktiveres onlineadgangen med det samme. Der tillægges ikke gebyrer ved anvendelse af onlinebetaling. Onlinebetaling er ikke tilgængelig for alle abonnementstyper.

Online adgang

Dit abonnement er personligt og må kun anvendes i personligt regi. Det tilhørende login kan anvendes på op til to arbejdsstationer (med løbende udskiftning). Ved misbrug kan adgangen i særlige tilfælde blive lukket uden varsel. Det personlige login må ikke deles og mangfoldiggøres uden aftale jf. lov om ophavsret. Ved flere brugere i organisationen skal der indgås en samlet Virksomhedsløsning.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af dit online login. Bestilte og leverede aviser efterfaktureres til dagspris. Der ydes dog ikke fortrydelsesret på online abonnementer og andre digitale ydelser og services.

Persondataloven

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine personoplysninger ved henvendelse til abonnementsafdelingen.

Midlertidig afmelding

Ved midlertidig afmelding af abonnementet forlænges abonnementsperioden tilsvarende. Det er vigtigt, at du informerer abonnementsafdelingen mindst tre dage før, ændringen skal træde i kraft.

Opsigelse

Abonnementet kan opsiges med én måneds varsel til udløb af næste års fakturering.
Abonnenten er forpligtet til at betale for leverede ydelser.
Opsigelsen skal ske via kontakformular Klik her el. telefonisk til vores kundecenter – manglende betaling er ikke en gyldig opsigelse.

Ændringer i vilkår og priser

Nordiske Medier kan løbende ændre abonnementspriserne.

Den til enhver tid gældende ordinære abonnementspris fremgår af hjemmesiden. Ændring af abonnementsprisen sker via hjemmesiden og annonceres også i avisen, i kolofonen, i rimelig tid før ændring. Normalt varsles/annonceres en prisændring i avisen 1-2 måneder før ikrafttræden med virkning fra den først kommende fornyelse af abonnementsperioden.

Abonnementet kan altid opsiges jf. til de almindelige opsigelsesregler for abonnementet ved udgangen af nuværende betalingsperiode, og uden at det påvirker det aktive leveringsforløb.

Ændringer til dit abonnement

Skifter du adresse, skal du huske at informere os. Du kan kontakte abonnementsafdelingen på telefon 44 85 88 06 i åbningstiden: Mandag til fredag fra 10-14 eller på abonnement@nordiskemedier.dk. Du skal oplyse dit kundenummer eller brugernavn ved alle henvendelser.

Der tages forbehold for prisændringer, force majeure, trykfejl, fejl på online sites, afgiftsændringer, udsolgte gaver og ændringer af abonnementsbetingelser. Nordiske Medier påtager sig intet ansvar som følge af købers restforhold overfor tredjemand.