Annoncer

Har du spørsmål vedrørende annonsering, ta kontakt på post@nordiskemedier.no

Du kan også henvende deg direkte til en av våre medarbeidere.

Geir Ole Ørnes : Country Manager

Geir Ole Ørnes

Country Manager

+47 99 48 60 38

go@nordiskemedier.no
Per Hagen : Distriktssjef

Per Hagen

Distriktssjef

+47 45 97 73 31

ph@nordiskemedier.no
Vibeke Olsen : Distriktssjef

Vibeke Olsen

Distriktssjef

+47 46 43 29 71

vio@nordiskemedier.no