Prenumerationer

Om du har allmänna frågor om prenumerationer, kontakta oss på prenumeration@nordiskemedier.se

Du är också välkommen att kontakta nedanstående medarbetare.

Marica Byrne : Prenumerationschef

Marica Byrne

Prenumerationschef

+46 (0) 08 670 41 21

marica.byrne@nordiskemedier.se